حکیم باشی

قره قات

دم کرده قره قات را برای رقیق کردن خون تجویز میکنند و اعتقاد بر آن است که خوردن آن از سکته قلبی ممانعت میکند. قره قات بهترین دارو برای تنظیم و کاهش فشار خون میباشد.
برخی از خواص قره قات
کاهش فشارخون
کاهش کلسترول
تقویت سیستم ایمنی بدن
ادرار آور

قیمت : 36,000 تومان