فروشگاه

عرق زیتون برگ (سنگین)

موثر در درمان دیابت، نقرس، موثر در بهبود عملکرد مغز، درمان آرتروز و …
مزاج:
گرم و خشک است.
منع مصرف:
در افراد با فشار خون بالا با نظر پزشک استفاده شود.

قیمت : 10,600 تومان