فروشگاه

سویق عدس 250 گرمی

سویق در غذاهای پیغمبران بوده. بسیار مقوی بدن است. بسیاری از بیماریها را از بدن دفع می کند. یکی از انواع سویق، سویق عدس است که خواص با ارزشی دارد و یکی از مهمترین سویق ها در طب اسلامی بشمار می رود.

موارد تقویتی و درمانی سویق عدس در طب اسلامی:

  • مقوی بدن است
  • قطع کننده ی عطش
  • تقویت کننده ی معده است
  • صفرا را خاموش و درون را خنک می کند.
  • هیجان خون را ساکن می کند.
  • داروی خونریزی (عدم قطع حیض) زنان
  • و شفای هفتاد نوع بیماری است.

 

بهترین سویق مخصوص فصل بهار سویق عدس است.

  • سویق عدس برای هیجان دم که در فصل بهار دم بالا می رود، مفید است.
  • گرمی بدن را خاموش می کند. و درون را سرد می کند.
  • برای آرامش بچه ها بسیار مفید است.

قیمت : 9,800 تومان