ژل_رویال_ایتالیایی

عطاری انلاین

ژل_رویال_ایتالیایی

به اذن الله نافع است برای:

ضد سزطان – ضد نارایی- افزایش ظول عمر-جوان سازی سلول بدن- تقویت نیروی جنسی- نیروزا

تنظیم کننده فشارخون- دیابت- تقویت ضعف عمومی-تنظیم کننده اعصاب

 

دانشمندان بر ابن باورند قدرت زایشی و طول عمر ملکه (5 تا 6 سال) ناشی از مصرف ژل رویال است در صورتی که زنبورهای کارگر فقط 3 روز اول زندگیشان را مصزف می کنند تنها 5 الی 6 هفته زندگی خواهند کرد و توانایی جفت گیری و تولید مثل را نخواهد داشت

درباره نویسنده