عسل پنبه

عطاری انلاین

عسل پنبه

بیماری های تنفسی رو درمان میکنه و ضد بیماری های ریوی  از جمله آسم است.

درباره نویسنده