روغن گل سرخ

عطاری انلاین

روغن گل سرخ

زوش بدست آورن روغن گل سرخ از بخار دادن گل سرخ است دارای ترکیبات سیترونلون – سیترال استات-  سیترونایل  نرول -نوتال  است وبه خواص میپردازیم اواین خواص روغن درد تسکین میدهد حوای مسکن هست ودومین خواص  ان مشکلات پوستی را درمان می کند و برای تصفیه خون مناسب است سومین خواص آن : ضدفونی کننده ودر درمان ضد افسردگی هم کاربردو افستردگی قبل زیمان را کاهش میدهد . چهاریمین خواص اشاره کرد این روغن مشکلات ریه و تنفسی را کاهش داده اسپاسم کردن و سلامتی کبد مناسب است ودیگر خواص آن اشاره کرد…

منبع

درباره نویسنده