روغن هسته انگور

عطاری انلاین

روغن هسته انگور

انواع انگورها وجود دارد بدون هسته و انگوارهای دارای هسته بزرگ مثل انگور بنفش و روغن هسته انگور خواص  دارویی دارد وارزش غذای از نادیده گرفتن نمیتوان غافل شد مطلب در رابط خواص آن می پردازیم در درمان آنه لک اگزما وپوست سفت و مزطوب  از پیری زود راس  موثر است دیگر خواص ان در رشد مو ومو خوره مبارزه با شوره سر سبب براق درخشان تایثر بسازی دارد و سزشار از آنتی کسیدان موجود درآن  برای جلوگبری  سرطان  مفید بوده

 

منبع

درباره نویسنده